Nevyměnili si vaši akcionáři stále akcie?

Chci vědět více

Pravděpodobně je vám dobře známo, že v souladu se zákonem o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (č. 134/2013 Sb. „ZTAS“) došlo k 1. 1. 2014 ke změně dosavadních listinných akcií na majitele na akcie na jméno. V praxi to znamená, že v ideálním případě akcie nelze držet anonymně (pouze tím, že u sebe opravdu máte listinnou akcii). Následně byli akcionáři povinni předložit své listinné akcie k výměně nebo vyznačení změny původní akcie na majitele na akcii na jméno a ke sdělení údajů do seznamu akcionářů.

Praxe však ukazuje, že si přes veškerou mediální publicitu ohledně konce anonymních akcií přišla vyměnit akcie pouze zanedbatelná část akcionářů.

Nevyměněné akcie však nelze
bez dalšího prohlásit za neplatné!

Akcie, které nebyly odevzdány nebo předloženy společnosti do 30. 6. 2014,
nelze přímo prohlásit za neplatné.

Proč? Podle zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností není možné v takovém případě změny formy na akcie na jméno stanovit dodatečnou lhůtu, po jejímž uplynutí budou akcie prohlášeny za neplatné. A pokud nejsou akcie prohlášeny za neplatné, nelze je ani prodat v dražbě.

Na nepředložené akce na majitele se pohlíží jako na akcie na jméno. Jsou omezena některá akcionářská práva (nelze hlasovat, není nárok na dividendu), avšak nejsou dotčena vlastnická práva. Lze s nimi platně obchodovat a převádět je rubopisem.

Chci konzultaci

1. Neúplná akcionářská struktura

V důsledku nemožnosti prohlásit akcie za neplatné při zákonné změně formy tak mají společnosti neúplnou akcionářskou strukturu, seznamy akcionářů nepokrývají 100 % základního kapitálu. Společnosti neidentifikovaly stovky, některé i tisíce svých akcionářů.

Daná situace způsobuje mnoho administrativních problémů. Společnost musí stále zajišťovat a hradit náklady na výměnu akciím jednotlivým akcionářům, kteří o výměnu projeví zájem. Složitější je i distribuce dividend a organizace valné hromady.

2. Překážky při koncentraci vlastnictví

V případě společností, které neidentifikovaly vlastníky více než 10 % akcií, nelze přijímat některá důležitá rozhodnutí. Mimo jiných nemůže hlavní akcionář vytěsnit ostatní akcionáře.

3. Riziko nekontrolovaného skupování akcií od minoritních akcionářů

Existují případy, kdy byly skupovány listinné akcie od ostatních minoritních akcionářů a to zcela bez vědomí společnosti. Na scéně se pak objevil zcela neznámý akcionář, který si posléze nárokoval výměnu všech takto pokoutně nakoupených listinných akcií, a stal se tak akcionářem s nemalým podílem, s právem pobírat dividendy a účastnit se valné hromady. Nezřídka došlo k získání významného podílu, několikrát dokonce blokačního (pro squeeze).

Administrativní problémy

Administrativní problémy

Náklady na výměnu akcií

Náklady
na výměnu akcií

Možný problém s dotacemi

Možný problém
s dotacemi

Nemožnost vytěsnit akcionáře

Nemožnost
vytěsnit akcionáře

Chci konzultaci

Každý problém má svá řešení. Pomohli jsme již desítkám subjektů v podobné situaci. Nejvhodnější konkrétní postup závisí na mnoha individuálních faktorech. Nabízíme vám ale konzultaci zcela zdarma, kde společně prodiskutujeme, jaký postup bude pro vás nejlepší. Řešení situace lze však obecně rozvrhnout na tyto kroky:

1

Individuální konzultace

Konzultace je zdarma a v rámci ní se budeme věnovat řešení neúplné akcionářské struktury v důsledku zákonné změny akcií na jméno. Na základě informací o aktuálním stavu ve vaší společnosti vybereme optimální řešení i s ohledem na náklady.

2

Výměna akcií

Součástí řešení je přijetí rozhodnutí valné hromady o vhodné změně akcií. Důvodů změny akcií může být několik a protože každá společnost je v trochu odlišné situaci, je třeba vhodnou variantu pečlivě zvážit. V důsledku rozhodnutí valné hromady budou akcionáři povinni si opět své akcie vyměnit. Povinnost se bude týkat jak akcionářů, kteří drží akcie na jméno, tak těch, kteří si nevyměnili původní listinné akcie na majitele, avšak jsou stále platné, přestože jsou bez některých akcionářských práv.

3

Dražba

Následně zorganizujeme a zajistíme dražbu, která vás definitivně zbaví problémů. Akcie, které nebudou vyměněny ani po uplynutí dodatečné lhůty, budou prohlášeny za neplatné. V tomto případě to platí i pro původní akcie na majitele. Společnost pak může navrhnout nedobrovolnou dražbu nových akcií a získat tak kompletní akcionářskou strukturu.

Chci konzultaci

Naše společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. je lídrem nejen v oblasti provádění dražeb. Ve skupině CYRRUS jsme provedli více než 100 dražeb akcií (podrobnější reference najdete na našich internetových stránkách, případně na státem provozované Centrální adrese). V rámci zkvalitňování našich investičních služeb a zvyšování transparentnosti celého dražebního procesu jsme začali, počínaje letošním rokem, provádět jako jeden z mála obchodníků s cennými papíry dražby cenných papírů i elektronickou formou. Elektronická forma přináší úsporu nákladů, je však vhodná spíše pro menší balíky akcií, které nepředstavují zvýšené riziko pro hlavní akcionáře.

Naše služby můžete využít i v jiných případech, zejména při vytěsnění minoritních akcionářů (squeeze-out), akvizici či prodeji společnosti nebo získání kapitálu. I v těchto oblastech patříme mezi nejzkušenější obchodníky s dlouholetou tradicí (skupina CYRRUS od roku 1995).

Napište nám

* Všechny položky jsou povinné

Tomáš Kunčický

"Nepodceňujte problémy spojené s nedořešenou akcionářskou strukturou. Nikdy nevíte, kdy se ve vaší společnosti může vynořit problematický akcionář. Řešení problému můžete nechat zcela na nás. Stačí nám napsat a my se vám ozveme."

Ing. Tomáš Kunčický

Předseda představenstva

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Konzultace zdarma